รับจัดงาน Event Ubon โดยทีมงานมืออาชีพ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น รับจัดงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์ Event Organizer

ค้นหาความฝัน เพาะพันธ์ุนักวิทย์

กิจกรรมสร้างฝันทางวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกลุ่มเยาวชน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 สิงหาคม 2557

dnc-event-dream-sci-1

Comments are closed.